Fokus på en positiv kundupplevelse

Kvalitet, Service, Renlighet och Trygghet är de ord som genomsyrar allt arbete hos oss.

Om City Hemservice och våra garantier

Hemstädning är vi experter på. För att du ska känna dig trygg och nöjd så har vi tagit fram de här värdeorden som vi lever efter, varje dag. För om du är nöjd, så vill du fortsätta vara kund hos oss. Och låter oss hjälpa dig i vardagen.

 

Våra värdeord

Kvalitet

Hos City Hemservice handlar kvalité om att säkerställa att leveransen av våra tjänster utförs enligt våra högt ställda krav och rutiner. Vårt uppträdande och förhållningssätt till kunder, medarbetare och kollegor följer våra värderingar och vår uppförandekod. Också om att kontrollera oss själva att vi lever upp till det vi åtagit oss att genomföra. Med ett prioriterat kvalitetsarbete får vi nöjda kunder och större delaktighet och engagemang från alla medarbetare. Detta ser vi som avgörande för hur du som kund ska uppfatta oss.

Service

I hög grad är service en dialog, kommunikation och en relation mellan oss och våra kunder. Vi vill skapa långsiktiga relationer och vägen dit går genom att ha en ärlig och rak kommunikation och inte krångla till det. Inga långa bindningstider i våra avtal och du får svar via mail från oss inom 24 h på vardagar. Alla medarbetare genomgår också en serviceutbildning där vi går igenom vad som krävs för att leverera enligt våra värdeord och vår uppförandekod.

Renlighet

Kärnverksamheten består i att hålla rent. Det är viktigt för oss att vara bäst på det vi gör. Speciellt framtagna checklistor och manualer som säkerställer att alla medarbetare arbetar efter samma arbetsmetoder. Med ständiga förbättringar, vilket innebär att om någon medarbetare hittar ett alternativt sätt att rengöra på som leder till ökad kundtillfredsställelse eller minskad miljöbelastning så inför vi denna metod i hela företaget. Vi arbetar även aktivt med att bevaka tekniska nyheter som kan vara till nytta för våra kunder och oss.

Trygghet

Som kund ska du känna att du kan vara trygg med oss. Vi har försäkringar som täcker skador hos våra kunder som åsamkats av oss. Försäkringar för våra medarbetare om de skulle skada sig i arbetet. Dessutom ställs mycket höga krav på de personer vi anställer. Även rutiner och checklistor för att hantera nycklar och larmkoder på ett säkerhetsmässigt betryggande sätt.

Städning med minimal miljöpåverkan

I vårt miljöarbete kartlägger vi årligen företagets miljöaspekter. Vilka av dem som är betydande. Uppdaterar oss på de lagar, förordningar och krav som berör verksamheten. Nya lagar och krav som successivt införs och som påverkas oss. Utbildar alla våra medarbetare inom miljö och den miljöpåverkan arbetet kan ge orsaka. Dessutom genomför vi kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att vi efterlever vårt miljösystem.

Schyssta villkor för alla

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Vi tror att om vi tar hand om vår personal, på ett bra sätt, så tar personalen hand om dig som kund på ett bra sätt. Vi har bra lönevillkor, förmåner och försäkringar för våra anställda. Vi arbetar dessutom med kompetensförstärkande åtgärder såsom utbildningar och kunskapsöverföring i olika former.