Ta bort rödvinsfläckar med salt

Vin innehåller garvsyra som bildar fläckar när den binder till andra ämnen, damm och smuts. Salt reagerar med dessa ämnen och fungerar som en barriär som hindrar garvsyran från att binda till dem. Saltet måste dock strös på omgående.